Dhoma e Tregtise dhe Industrise Gjirokaster si organizatore me Drejtorine Rajonale te Sherbimit Kombetar te Punesimit Gjirokaster