Kryetari Dhomes se Tregtise dhe Industrise Gjirokaster zhvilloi nje takim me Sekretarin e Pergjithshem te Dhomes se Tregtise Janine.Ky takim i paraprin procesit te binjakezimit midis dy Dhomave respektive.Gjithashtu nje takim tjeter u zhvillua edhe me Konsullin e Greqise ne Konsullaten e Pergjithshme te Greqise ne Gjirokaster.