ACCEL- Përshpejtues i Korporatës për sipërmarrjen ekzistuese

Projekti promovon punësimin në rajonin ndërkufitar duke formuar kushtet e nevojshme për krijimin e vendeve të punës. Projekti është dizajnuar për të ulur menjëherë nivelin e lartë të papunësisë në zonën e pranueshme dhe tendencat e kundërt të rritjes së mëtejshme të normave të papunësisë, për shkak të krizës ekonomike të qëndrueshme dhe mungesës së mundësive për punë. Kjo arrihet duke ndihmuar biznesin e themeluar të zhvillojë projekte të inovacionit me kontributin dhe ndihmën e Asistentëve të Inovacionit. Asistentët do të jenë të diplomuar universitarë që aktualisht nuk janë të punësuar.