INECO-Ekosistem Inovativ ne Ekonomi

Objektivi i përgjithshëm i projektit INECO është të adresojë një ekosistem më të gjerë inovativ në zonën ndërkufitare, duke krijuar dy struktura para-inkubuese, me qëllim që të inkurajojë sipërmarrësit dhe ekipet e reja për të përgatitur dhe testuar idetë e tyre të biznesit në kushte reale përpara se të marrin rrezikun e biznesit