Misioni / Vizioni

Vizioni

 1. Te perfaqesoje dhe te promovoje interesat e pergjithshme te bisnesit ne qarkun e jugut
 2. Te koordinoje marredheniet me dhomat e qarqeve te tjera si dhe me Unionin e Dhomave te Shqiperise
 3. Te mbledhi e te perpunoje te dhena tregetare ne rang qarku
 4. Te organizoje ekspozita,panaire,seminare,trajnime ne nivel qarku
 5. Te jete e pranishme ne cdo tryeze te cdo niveli ku flitet per bisnesin
 6. Te promovoje dhe realizoje sherbime ne dobi te komunitetit te bisnesit te qarkut
 7. Te informoje komunitetin e bisnesit mbi cdo ndryshim ligjor qe behet.
 8. Te ndermjetesoje zgjidhjen e mosmarreveshjeve nderrmjet anetareve te saj.

Misioni

 • Dhoma e Tregetise dhe Industrise Qarkut Gjirokaster eshte zeri me i forte i bisnesit jugor per cdo problematike.
 • Ajo bashkerendon punen me administraten shteterore lokale si dhe shoqata bisnesi vendore e te huaja
 • Merr pjese ne te gjitha inisiativat qe kane per synim zhvillimin dhe promovimin e bisneseve te qarkut
 • Krijon partneritet me Dhomat homologe te vendeve te tjera ne kuadrin e projekteve te perbashketa me fokus bisnesin